hunghun101 发表于 2012-7-12 18:22:16

12/7/2012香港六合彩

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      己甲丁壬    
西元 2012年07月12日 10時27分 49.00秒  巳戌未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  風澤中孚   山雷頤  山澤損  雷山小過  風澤中孚 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅巽◎ ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金

hunghun101 发表于 2012-7-12 18:23:45

數字圖:

5   7   7
2   4   2

hunghun101 发表于 2012-7-12 18:25:16

出數:37.24.42.11.9.35.

hunghun101 发表于 2012-7-12 18:26:28

你地諗左未呀…{:7_321:}

remember 发表于 2012-7-12 20:58:16

6 10 19 21 31 39 41 47

愛荔枝 发表于 2012-7-12 21:03:32

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛甲丁壬    
西元 2012年07月12日 13時08分 49.00秒   未戌未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  山澤損   地雷復  山水蒙  澤山咸  風雷益 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震
 ▅▅▅▅▅金◎ ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅水 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木

remember 发表于 2012-7-12 21:06:28

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛甲丁壬    
西元 2012年07月12日 13時10分 39.00秒   未戌未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  地風升   雷澤歸妹  地水師  天雷無妄  澤地萃 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅ ◎ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅坤
 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛甲丁壬    
西元 2012年07月12日 13時12分 02.00秒   未戌未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  水澤節   山雷頤  兌為澤  火山旅  風水渙 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅水〤 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅木
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅坎
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅水

2支掛邊條中獎機會大D呢?
幫我睇睇丫~我想是但買1條{:7_338:}

愛荔枝 发表于 2012-7-12 21:06:41

7 8 7

2 4 6

愛荔枝 发表于 2012-7-12 21:13:19

12,18,20,22,32,48


{:7_284:}

jc88 发表于 2012-7-13 00:21:45

8, 10, 23, 34, 36, 41  {:7_275:}

remember 发表于 2012-7-13 05:43:57

唔改的話中33同39{:7_318:}

愛荔枝 发表于 2012-7-13 07:07:26

攪珠結果 :http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_13.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_33.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_44.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_43.gif?CV=29004

hunghun101 发表于 2012-7-13 23:22:19

2支掛邊條中獎機會大D呢?
幫我睇睇丫~我想是但買1條http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/smilies/onion_emoticons/076.gif

其他問題我幫你解卦,測彩就要靠自已啦…{:7_321:}

hunghun101 发表于 2012-7-13 23:23:39

頭獎無人中下次早d嚟啦…{:7_331:}

remember 发表于 2012-7-13 23:24:14其他問題我幫你解卦,測彩就要靠自已啦…{:7_321:}
hunghun101 發表於 2012-7-13 23:22 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun,測彩無得解卦{:7_362:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 12/7/2012香港六合彩