hunghun101 发表于 2012-7-24 18:20:05

24/7/2012香港六合彩

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      癸丙丁壬    
西元 2012年07月24日 10時25分 47.00秒  巳戌未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  澤風大過   乾為天  水風井  山雷頤  澤風大過 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅▅▅▅金◎ ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅水 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木

hunghun101 发表于 2012-7-24 18:21:12

數字圖:

2  1  6
5  1  5

hunghun101 发表于 2012-7-24 18:23:38

出數:2.10.11.25.16.37.

hunghun101 发表于 2012-7-24 18:26:15

打完風有d咩好思路呵…{:7_318:}

remember 发表于 2012-7-24 19:34:06

今晚會繼續進行六合彩?{:7_362:}

chiman 发表于 2012-7-25 04:55:36

24/07/2012...21:00

我出...

42+9+33+19+12+3+25

{:7_352:}

愛荔枝 发表于 2012-7-25 06:31:18

攪珠結果 :http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_15.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_45.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=29004

愛荔枝 发表于 2012-7-25 06:35:32

出數:2.10.11.25.16.37.
hunghun101 發表於 2012-7-24 18:23 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
Hunghun兄中兩個{:7_280:}

愛荔枝 发表于 2012-7-25 06:36:42

24/07/2012...21:00

我出...

42+9+33+19+12+3+25

{:7_352:}
chiman 發表於 2012-7-25 04:55 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

chiman兄下次努力{:7_251:}

remember 发表于 2012-7-25 07:02:11

我都係中兩個

要停下先  。。 。。  無$

愛荔枝 发表于 2012-7-25 07:16:08

我都係中兩個

要停下先  。。 。。  無$
remember 發表於 2012-7-25 07:02 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
噢....{:7_339:}

chiman 发表于 2012-7-25 18:22:49

我都係中兩個

要停下先  。。 。。  無$
remember 發表於 2012-7-25 07:02 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif


最多唔買0者!但係不要唔出號,有很多人期待啊!
{:7_334:}

hunghun101 发表于 2012-7-26 00:21:26
最多唔買0者!但係不要唔出號,有很多人期待啊!
{:7_334:}
chiman 發表於 2012-7-25 18:22 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

頂一頂…{:7_314:}

hunghun101 发表于 2012-7-26 00:24:44

頭獎無人中呀…{:7_321:}

chiman 发表于 2012-7-26 05:54:52頂一頂…{:7_314:}
hunghun101 發表於 2012-7-26 00:21 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

中左兩個字都唔使頂人架!好力咩?{:7_354:}
页: [1] 2
查看完整版本: 24/7/2012香港六合彩