hunghun101 发表于 2012-8-1 02:05:54

31/7/2012香港六合彩 (暑期金多寶)

估計頭獎基金

$50,000,000                                                               

hunghun101 发表于 2012-8-1 02:07:05

取卦方式:時間起卦
時 間:2012-07-31 21:15:00
農 曆:2012年六月十三日
梅花討論:術數縱橫 地理玄空掌派 鄧國良程式設計

 時 日 月 年
 癸 癸 丁 壬
 亥 巳 未 辰

 復 卦 地 卦 頤 卦 姤 卦 剝 卦
 ▆ ▆☉ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆▆▆ ▆▆▆
體 ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆ ▆
 ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆ ▆
 ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆ ▆
用 ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆ ▆
 ▆▆▆ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆ ▆
 本 卦 互 卦 變 卦 錯 卦 綜 卦

hunghun101 发表于 2012-8-1 02:08:03

數字圖:

8  8  7
4  8  4

hunghun101 发表于 2012-8-1 02:23:42

出數:

39.8.47.15.7.23.

38.46.8.16.23.35.

remember 发表于 2012-8-1 06:37:58

連六合彩都無時間諗
無時間買
每晚都加班
hunghun可否幫我解支卦{:7_342:}

hunghun101 发表于 2012-8-1 17:56:24

連六合彩都無時間諗
無時間買
每晚都加班

remember 發表於 2012-8-1 06:37 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

事業為重做野先啦…{:7_359:}

hunghun101 发表于 2012-8-1 17:57:24hunghun可否幫我解支卦{:7_342:}
remember 發表於 2012-8-1 06:37 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

即刻去…{:7_255:}

hunghun101 发表于 2012-8-1 18:01:01

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_16.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_35.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=29004
39.8.47.15.7.23.

38.46.8.16.23.35.

共中四個字。

hunghun101 发表于 2012-8-1 18:01:54

38.46.8.16.23.35.

中獎!{:7_361:}

jc88 发表于 2012-8-1 18:19:14中獎!{:7_361:}
hunghun101 發表於 2012-8-1 18:01 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

{:7_341:}

恭喜啊!   {:7_338:}

remember 发表于 2012-8-2 06:47:31

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=29004<a href=http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_16.gif" border="0">?CV=29004 ...
hunghun101 發表於 2012-8-1 18:01 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun買開邊都中到獎{:7_302:}
页: [1]
查看完整版本: 31/7/2012香港六合彩 (暑期金多寶)