hunghun101 发表于 2012-8-9 01:56:28

9/8/2012香港六合彩

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      丁辛戊壬    
西元 2012年08月08日 17時52分 25.00秒  酉丑申辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  山澤損   地雷復  山天大畜  澤山咸  風雷益 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木
 ▅▅ ▅▅ 〤 ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木

hunghun101 发表于 2012-8-9 01:57:24

數字圖:

7  8  7
2  4  1

hunghun101 发表于 2012-8-9 01:58:36

出數:27.41.15.7.8.34.

jc88 发表于 2012-8-9 21:41:51

本帖最後由 jc88 於 2012-8-9 21:50 編輯

Hunghun 兄不在, 我可以入嚟搗亂了   {:7_286:}

大家快 D 入嚟俾 tips 我啦  {:4_128:}

jc88 发表于 2012-8-9 21:57:42

取卦方式:時間起卦
時 間:2012-08-09 21:30:00
農 曆:2012年六月廿二日
梅花討論:術數縱橫 地理玄空掌派 鄧國良程式設計

 時 日 月 年
 辛 壬 戊 壬
 亥 寅 申 辰

 姤 卦 天 卦 大過卦 復 卦 夬 卦
 ▆▆▆☉ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆ ▆
體 ▆▆▆ ▆▆▆ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆▆▆
 ▆▆▆ ▆▆▆ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆▆▆
 ▆▆▆ ▆▆▆ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆▆▆
用 ▆▆▆ ▆▆▆ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆▆▆
 ▆ ▆ ▆▆▆ ▆ ▆ ▆▆▆ ▆▆▆
 本 卦 互 卦 變 卦 錯 卦 綜 卦

愛荔枝 发表于 2012-8-9 21:59:53

4# jc88

好喇!!咁我陣間有時間就交功課{:7_257:}

jc88 发表于 2012-8-9 22:00:59

1,  4, 5, 9, 34, 49  {:7_356:}

jc88 发表于 2012-8-9 22:02:47

4# jc88  

好喇!!咁我陣間有時間就交功課{:7_257:}
愛荔枝 發表於 2012-8-9 21:59 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

{:7_352:}   {:7_261:} {:7_251:}

愛荔枝 发表于 2012-8-10 03:17:46

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      庚壬戊壬    
西元 2012年08月09日 19時22分 44.00秒   戌寅申辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  澤火革   天風姤  澤天夬  山水蒙  火風鼎 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅離
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅火
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅離〤 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅水 ▅▅ ▅▅木

愛荔枝 发表于 2012-8-10 03:21:13

2 1 2

3 5 1

愛荔枝 发表于 2012-8-10 03:45:57

13, 14, 16, 19, 28, 36

{:7_247:}

remember 发表于 2012-8-10 05:10:41

6 19 21 34 38 44

jc88 发表于 2012-8-10 05:53:28

http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_13.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_42.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_46.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=29004

愛荔枝 发表于 2012-8-10 05:56:12

13, 14, 16, 19, 28, 36

{:7_247:}
愛荔枝 發表於 2012-8-10 03:45 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
中一個{:7_251:}

其實我起卦前心入面有想過46架...

但我冇認真去計過支卦有冇46,所以冇出到

不過都係個句,唔緊要啦!

我都冇買{:7_275:}

jc88 发表于 2012-8-10 05:56:38

13, 14, 16, 19, 28, 36


愛荔枝 發表於 2012-8-10 03:45 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

荔枝中一個   {:7_341:}
页: [1] 2
查看完整版本: 9/8/2012香港六合彩