hunghun101 发表于 2012-9-12 00:17:56

11/09/2012 (星期二) 香港六合彩

估計頭獎基金

$45,000,000{:7_334:}

yin 发表于 2012-9-12 00:33:13

3,13,21,26,30,33{:7_260:}

hunghun101 发表于 2012-9-12 00:47:33

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      甲乙己壬    
西元 2012年09月11日 16時04分 06.00秒  申亥酉辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  水風井   火澤睽  巽為風  火雷噬嗑  澤水困 
 ▅▅ ▅▅ 〤 ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅火 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅坎
 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅水

hunghun101 发表于 2012-9-12 00:52:42

喂!喂!

你地諗左未呀…{:7_286:}

hunghun101 发表于 2012-9-12 00:53:53

出數:{:7_255:}

22.3.33.24.21.8.
31.22.2.8.33.24.

remember 发表于 2012-9-12 03:49:37

買左{:5_370:}

中秋金多寶{:7_361:}

remember 发表于 2012-9-12 05:41:17

琴晚無聊在線上問左個朋友,俾2個心水號碼我,佢俾左4號同11號我
因為佢是4月11號生日的

但我無用佢俾既號碼買,點知今晚就開4同11

{:7_311:}{:7_259:}{:3_41:}

hunghun101 发表于 2012-9-12 18:28:28

買左{:5_370:}

中秋金多寶{:7_361:}
remember 發表於 2012-9-12 03:49 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

恭喜定你先啦…{:7_265:}

hunghun101 发表于 2012-9-12 18:28:50

琴晚無聊在線上問左個朋友,俾2個心水號碼我,佢俾左4號同11號我
因為佢是4月11號生日的

但我無用佢俾既號碼買,點知今晚就開4同11

{:7_311:}{:7_259:}{:3_41:} ...
remember 發表於 2012-9-12 05:41 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

走寶…{:7_247:}

hunghun101 发表于 2012-9-12 18:30:17

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_04.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_25.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_27.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_41.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_43.gif?CV=L111R1a
页: [1]
查看完整版本: 11/09/2012 (星期二) 香港六合彩