hunghun101 发表于 2012-9-14 03:03:35

13/09/2012 (星期四) 香港六合彩

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      庚丁己壬    
西元 2012年09月13日 19時09分 47.00秒  戌丑酉辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  乾為天   乾為天  澤天夬  坤為地  乾為天 
 ▅▅▅▅▅ ◎ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅乾
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅乾
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金

hunghun101 发表于 2012-9-14 03:04:51

數字圖:

1  1  2
1  1  1

hunghun101 发表于 2012-9-14 03:05:21

數字圖:

1  1  2
1  1  1
hunghun101 發表於 2012-9-14 03:04 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

哇!有無咁簡單…{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-9-14 03:09:44

出數:{:7_361:}

1.2.12.13.21.22.
1.19.42.13.3.7.

yin 发表于 2012-9-14 03:24:01

1,11,21,24,40,41{:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-9-14 03:28:57

今晚睇吓會中幾多個先…{:7_362:}

yin 发表于 2012-9-14 03:37:22

6# hunghun101

6個中曬{:7_359:}

bzkat 发表于 2012-9-14 04:38:08

6# hunghun101

6個中曬{:7_359:}
yin 發表於 2012-9-14 03:37 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

利害!

hunghun101 发表于 2012-9-14 18:40:32

6# hunghun101

6個中曬{:7_359:}
yin 發表於 2012-9-14 03:37 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

多謝!睇真d原來你呃我…{:7_275:}

hunghun101 发表于 2012-9-14 18:42:19

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_16.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_42.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_43.gif?CV=L111R1a
1.2.12.13.21.22.
1.19.42.13.3.7.

有中兩個。

hunghun101 发表于 2012-9-14 18:43:20利害!
bzkat 發表於 2012-9-14 04:38 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你都嚟玩吓啦…{:7_300:}
页: [1]
查看完整版本: 13/09/2012 (星期四) 香港六合彩