hunghun101 发表于 2012-9-29 17:43:54

29/09/2012 (星期六) 香港六合彩

第四十四象推背圖丁未 坎下離上 未濟                        http://tbt.firedale.com/Set2/44.gif                                讖曰:
日月麗天 群陰懾服
百靈來朝 雙羽四足
                頌曰:
而今中國有聖人 雖非豪傑也周成
四夷重譯稱天子 否極泰來九國春
                金聖嘆:「此象乃聖人復生,四夷來朝之兆,一大治也。」

hunghun101 发表于 2012-9-29 17:47:14

出數:8.44.17.11.33.21.{:7_247:}

愛荔枝 发表于 2012-9-29 20:03:46

第四十四象推背圖丁未 坎下離上 未濟                        http://tbt.firedale.com/Set2/44.gif                                讖曰:
日月麗天 群陰懾服
百靈來朝 雙羽四足
                頌曰:
而今中國有聖人 雖非豪傑也周成
四夷重譯稱天子 否極泰來九國春
                金聖嘆: ...
hunghun101 發表於 2012-9-29 17:43 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

嘩{:7_256:}

hunghun兄~新招式黎??未見你用過喔{:7_309:}

remember 发表于 2012-9-29 21:15:23

{:7_286:}上次hunghun巳幅圖我睇完好有靈感
雖然上次冇買{:7_286:}

remember 发表于 2012-9-29 21:20:31

今次呢幅圖靈感
2 8 12 20 30 40

remember 发表于 2012-9-29 21:37:52

{:7_341:}17號也有靈感

愛荔枝 发表于 2012-9-29 21:40:08

hunghun兄~可否圖卦同參??{:7_309:}{:7_326:}

remember 发表于 2012-9-29 21:45:19

hunghun兄~可否圖卦同參??{:7_309:}{:7_326:}
愛荔枝 發表於 2012-9-29 21:40 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

荔枝,我係睇圖得靈感
都幾準呀
要試驗多幾次先{:7_255:}

remember 发表于 2012-9-29 21:46:16

今期我買:7 12 17 25 40 41

開邊有3個數字{:7_292:}

hunghun101 发表于 2012-9-29 21:56:50

hunghun兄~可否圖卦同參??{:7_309:}{:7_326:}
愛荔枝 發表於 2012-9-29 21:40 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

當然可以象中有卦呵…{:4_85:}

第四十四象推背圖丁未 坎下離上 未濟  

jc88 发表于 2012-9-29 21:59:46

我中咗2.5字  {:7_333:}   

2.18.19.20.32.37

remember 发表于 2012-9-29 22:00:29當然可以象中有卦呵…{:4_85:}

第四十四象推背圖丁未 坎下離上 未濟  
hunghun101 發表於 2012-9-29 21:56 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun兄,下期繼續用推背圖,
我想試驗下{:7_359:}

hunghun101 发表于 2012-9-29 22:00:59

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_08.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_16.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_32.gif?CV=L111R1a
預測結果:

8.44.17.11.33.21.

2 8 12 20 30 40 17

7 12 17 25 40 41

愛荔枝 发表于 2012-9-29 22:03:15當然可以象中有卦呵…{:4_85:}

第四十四象推背圖丁未 坎下離上 未濟  
hunghun101 發表於 2012-9-29 21:56 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
喔喔!!原來如此{:7_312:}

hunghun101 发表于 2012-9-29 22:03:37

今次呢幅圖靈感
2 8 12 20 30 40
17號也有靈感

點解唔信自已呀!中四個字…{:7_256:}
页: [1] 2
查看完整版本: 29/09/2012 (星期六) 香港六合彩