hunghun101 发表于 2012-10-13 16:15:09

13/10/2012 (星期六) 香港六合彩

第三十四象推背圖丁酉 巽下巽上 巽                        http://tbt.firedale.com/Set2/34.gif                                讖曰:
頭有髮 衣怕白
太平時 王殺王
                頌曰:
太平又見血花飛 五色章成裏外衣
洪水滔天苗不秀 中原曾見夢全非
                金聖嘆:「證已往之事易,推未來之事難,然既證已往,似不得不推及將來。吾但願自此以後,吾所謂賓士者皆幸而中,吾所謂不賓士者幸而不中,而吾可告無罪矣。此象疑遭水災或兵戎與天災共見,此一亂也。」

hunghun101 发表于 2012-10-13 16:20:41

出數:6.36.5.44.15.14.

remember 发表于 2012-10-13 17:26:41

宜家試下估左既就唔買,簡淨下果D{:7_302:}

remember 发表于 2012-10-13 23:49:45

本帖最後由 remember 於 2012-10-13 23:51 編輯

估 4 8 10 19 20 28 32 38 40 41 42 46 49(唔買呢D)

買:2 12 21 23 36 44 49

結果1合都唔中, 但估左果D就無開(中4號同41), 都可以縮到范圍{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-10-14 11:50:51

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_33.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_41.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_04.gif?CV=L111R1a
預測結果:

6.36.5.44.15.14.

remember 发表于 2012-10-14 12:01:57

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=L111R1a<a href=http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif" border="0">?CV=L ...
hunghun101 發表於 2012-10-14
11:50 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun兄,你點樣係圖中找到5,6既靈感{:7_309:}

hunghun101 发表于 2012-10-14 21:08:50hunghun兄,你點樣係圖中找到5,6既靈感{:7_309:}
remember 發表於 2012-10-14 12:01 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

5.五色章成裏外衣
6.頭有髮…乾卦六為頭

chiman 发表于 2012-10-14 22:01:23

估 4 8 10 19 20 28 32 38 40 41 42 46 49(唔買呢D)

買:2 12 21 23 36 44 49

結果1合都唔中, 但估左果D就無開(中4號同41), 都可以縮到范圍{:7_361:}
remember 發表於 2012-10-13 23:49 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

試玩逆運嗎?{:7_309:}

remember 发表于 2012-10-15 23:06:115.五色章成裏外衣
6.頭有髮…乾卦六為頭
hunghun101 發表於 2012-10-14 21:08 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

5色 明
乾卦唔懂
{:7_302:}

remember 发表于 2012-10-15 23:06:49試玩逆運嗎?{:7_309:}
chiman 發表於 2012-10-14 22:01 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

試下{:7_361:} {:7_261:}
页: [1]
查看完整版本: 13/10/2012 (星期六) 香港六合彩