hunghun101 发表于 2012-10-15 16:25:20

16/10/2012 (星期二) 香港六合彩

第二十六象推背圖已醜 震下震上 震                        http://tbt.firedale.com/Set2/26.gif                                讖曰:
時無夜 年無米
花不花 賊四起
                頌曰:
鼎沸中原木木來 四方警報起邊垓
房中自有長生術 莫怪都城澈夜開
                金聖嘆:「此象主順帝惑西僧房中運氣之術,溺於娛樂,以致劉福通、徐壽輝、方國珍、明玉珍、張士誠,陳友諒等狼顧鴟張,乘機而起。宦官樸不花壅不上聞,至徐達,常遇春直入京師,都城夜開,毫無警備。有元一代竟喪於淫僧之手,不亦哀哉。劉福通立韓林兒 為帝,故曰木木來。」

hunghun101 发表于 2012-10-15 16:28:51

出數:16.7.4.44.5.13.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2012-10-15 16:32:18

今期:{:7_286:}

估計頭獎基金

$35,000,000

hunghun101 发表于 2012-10-15 16:33:24

想發達就就動動腦筋啦…{:7_247:}

jc88 发表于 2012-10-15 23:15:06

4, 5, 12, 17, 34, 44

remember 发表于 2012-10-15 23:54:51

今期唔買
測一測{:7_353:}

4 7 14 19 22 36 42

{:7_320:}{:7_273:}

yin 发表于 2012-10-16 01:03:17

3,22,23,30,40,41{:7_359:}

hunghun101 发表于 2012-10-16 10:04:07

今晚開彩頭獎在望…{:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-10-17 16:27:49

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_09.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_27.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_35.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_44.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=L111R1a
預測結果:

16.7.4.44.5.13.
4, 5, 12, 17, 34, 44
3,22,23,30,40,41

hunghun101 发表于 2012-10-17 16:28:12

頭獎無人中…{:7_362:}
页: [1]
查看完整版本: 16/10/2012 (星期二) 香港六合彩