hunghun101 发表于 2012-10-23 13:22:15

23/10/2012 (星期二) 香港六合彩

第二十三象推背圖丙戍 兌下乾上 履                        http://tbt.firedale.com/Set2/23.gif                                讖曰:
似道非道 乾沈坤黯
祥光宇內 一江斷楫
                頌曰:
胡兒大張撻伐威 兩柱擎天力不支
如何兵火連天夜 猶自張燈作水嬉
                金聖嘆:「此象主賈似道當權,汪立信文天祥輩不能以獨力支持宋室。襄樊圍急,西子湖 邊似道猶張燈夜宴,宋室之亡其宜也。」

hunghun101 发表于 2012-10-23 13:23:09

估計頭獎基金{:7_286:}

$67,000,000

hunghun101 发表于 2012-10-23 13:24:15

假期呀!得閒快d諗諗計…{:7_321:}

hunghun101 发表于 2012-10-23 13:25:41

出數:{:7_353:}

膽:31.24.10.41.39.
腳:40.19.44.33.21.12.43.34.

remember 发表于 2012-10-23 14:46:05

出數:{:7_353:}

膽:31.24.10.41.39.
腳:40.19.44.33.21.12.43.34.
hunghun101 發表於 2012-10-23 13:25 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

買幾$,咁大{:7_302:}

chiman 发表于 2012-10-23 21:03:44

C.M.報數;{:7_298:}


07+20+30+38+42+49.


{:7_265:} {:7_251:}

Chiwai 发表于 2012-10-23 22:18:23

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_29.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_41.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_45.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_21.gif?CV=L111R1a

Chiwai 发表于 2012-10-23 22:18:51

7千萬就咁俾人抬走咗喇... {:7_295:}

remember 发表于 2012-10-23 23:50:29

7千萬就咁俾人抬走咗喇... {:7_295:}
Chiwai 發表於 2012-10-23 22:18 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

有人中左呀?{:7_295:}

hunghun101 发表于 2012-10-25 18:17:49有人中左呀?{:7_295:}
remember 發表於 2012-10-23 23:50 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

係呀!一注中…{:7_362:}
页: [1]
查看完整版本: 23/10/2012 (星期二) 香港六合彩