hunghun101 发表于 2012-10-25 18:19:49

25/10/2012 (星期四) 香港六合彩

第五十二象推背圖乙卯 乾下坤上 泰                        http://tbt.firedale.com/Set2/52.gif                                讖曰:
慧星乍見 不利東北
踽踽何之 瞻彼樂國
                頌曰:
欃槍一點現東方 吳楚依然有帝王
門外客來終不久 乾坤再造在角亢
                金聖嘆:「此象主東北被夷人所擾,有遷都南方之兆。角亢南極也。其後有明君出,驅逐外人,再度昇平。」

hunghun101 发表于 2012-10-25 18:28:15

出數:20.8.35.34.2.46.{:7_247:}

hunghun101 发表于 2012-10-25 22:27:14

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_08.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_41.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_43.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L111R1a
預測結果:

20.8.35.34.2.46.

hunghun101 发表于 2012-10-25 22:27:45

頭獎無人中…{:7_255:}
页: [1]
查看完整版本: 25/10/2012 (星期四) 香港六合彩