hunghun101 发表于 2012-10-27 18:38:26

27/10/2012 (星期六) 香港六合彩

第三十八象推背圖辛丑 震下離上 噬嗑                        http://tbt.firedale.com/Set2/38.gif                                讖曰:
門外一鹿 群雄爭逐
劫及鳶魚 水深火熱
                頌曰:
火運開時禍蔓延 萬人後死萬人生
海波能使江河濁 境外何殊在目前
                金聖嘆:「此象兵禍起於門外有延及門內之兆。」

hunghun101 发表于 2012-10-27 18:53:40

出數:40.35.49.18.9.34.{:7_353:}

yin 发表于 2012-10-27 19:24:35

1,10,20,25,32,44{:7_312:}

oldfat444 发表于 2012-10-27 20:27:36

2,3,7,17,39,49{:7_335:}{:7_335:}

hunghun101 发表于 2012-10-27 21:46:38

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_34.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L111R1a
預測結果:
40.35.49.18.9.34.
1,10,20,25,32,44
2,3,7,17,39,49
页: [1]
查看完整版本: 27/10/2012 (星期六) 香港六合彩