hunghun101 发表于 2012-11-2 19:17:10

03/11/2012 (星期六) 香港六合彩

第十六象推背圖已卯 離下坤上 明夷                        http://tbt.firedale.com/Set2/16.gif                                讖曰:
天一生水 姿稟聖武
順天應人 無今無古
                頌曰:
納土姓錢並姓李 其餘相次朝天子
天將一統付真人 不殺人民更全嗣
                金聖嘆:「此象主宋太袓受禪汴都,天下大定,錢李二氏相率歸化,此一治也。」

hunghun101 发表于 2012-11-2 19:30:00

明天有野做而家出數先:

15.33.28.48.1.41.{:7_361:}

oldfat444 发表于 2012-11-3 16:36:27

15,16,49,9,46,40{:7_335:}

remember 发表于 2012-11-3 23:20:47

1 4 16 33 40 44
{:7_295:}{:7_295:}{:7_295:}{:7_295:}

remember 发表于 2012-11-3 23:23:06

明天有野做而家出數先:

15.33.28.48.1.41.{:7_361:}
hunghun101 發表於 2012-11-2 19:30 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

好犀利,你是看圖猜數嗎{:7_256:}

hunghun101 发表于 2012-11-4 00:02:57

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_33.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_46.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_41.gif?CV=L111R1a
預測結果:
15.33.28.48.1.41.
1 4 16 33 40 44

hunghun101 发表于 2012-11-4 00:03:57

15.33.28.48.1.41.

中獎…{:7_255:}

hunghun101 发表于 2012-11-4 00:08:56好犀利,你是看圖猜數嗎{:7_256:}
remember 發表於 2012-11-3 23:23 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

卦圖合參…{:7_353:}

remember 发表于 2012-11-4 19:18:59中獎…{:7_255:}

hunghun101 發表於 2012-11-4 00:03 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你有錢收{:7_281:}

remember 发表于 2012-11-4 19:20:09

下次好肯定唔多數字選既時侯要買膽拖{:7_253:}

hunghun101 发表于 2012-11-6 16:55:19

下次好肯定唔多數字選既時侯要買膽拖{:7_253:}
remember 發表於 2012-11-4 19:20 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

等你出數啦…{:7_359:}
页: [1]
查看完整版本: 03/11/2012 (星期六) 香港六合彩