hunghun101 发表于 2012-11-6 16:56:53

06/11/2012 (星期二) 香港六合彩

第五十六象推背圖己未 坤下坎上 比                        http://tbt.firedale.com/Set2/56.gif                                讖曰:
飛者非鳥 潛者非魚
戰不在兵 造化游戲
                頌曰:
海疆萬里盡雲煙 上迄雲霄下及泉
金母木公工幻弄 干戈未接禍連天
                金聖嘆:「此象軍用火,即亂不在兵之意。頌雲,海疆萬里,則戰爭之烈,不僅在於中國 也。」

hunghun101 发表于 2012-11-6 17:05:08

出數:

13.39.41.31.24.1.
17.39.26.35.47.16.

oldfat444 发表于 2012-11-6 18:09:34

8,18,32,49,35,42{:7_335:}

hunghun101 发表于 2012-11-7 09:31:24

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_08.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_37.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L111R1ahttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_42.gif?CV=L111R1a
預測結果:

13.39.41.31.24.1.
17.39.26.35.47.16.
8,18,32,49,35,42

hunghun101 发表于 2012-11-7 09:31:56

頭獎無人中…{:7_361:}
页: [1]
查看完整版本: 06/11/2012 (星期二) 香港六合彩