hunghun101 发表于 2012-11-13 13:17:49

13/11/2012 (星期二) 香港六合彩

第十五象推背圖戊寅 離下震上 豐                        http://tbt.firedale.com/Set2/15.gif                                讖曰:
天有日月 地有山川
海內紛紛 父後子前
                頌曰:
戰事中原迄未休 幾人高枕臥金戈
寰中自有真天子 掃盡群妖見日頭
                金聖嘆:「此象主五代末造,割據者星羅棋布,惟吳越錢氏〈錢鏐四世〉稍圖治安,南唐李氏〈李昇三世〉略知文物,餘悉淫亂昏虐。大祖崛起,拯民水火。太袓小名香孩兒,手執帚著,掃除群雄也。」

hunghun101 发表于 2012-11-13 13:25:32

出數:{:7_255:}

5膽:6.35.27.13.29.
配腳:41.26.25.4.22.37.

易彩缘 发表于 2012-11-13 16:21:27

猴虎蛇肖

hunghun101 发表于 2012-11-14 18:54:53

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_25.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_29.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=L112R1c

預測結果:

5膽:6.35.27.13.29.
配腳:41.26.25.4.22.37.

remember 发表于 2012-11-14 21:50:38

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=L112R1c<a href=http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_25.gif" border="0">?CV=L ...
hunghun101 發表於 2012-11-14 18:54 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

嘩,hunghun兄你今次點解會買膽拖既{:7_286:}

你中3個字有$收{:7_341:}

11個字買左幾$呀{:7_309:}

hunghun101 发表于 2012-11-16 16:09:12

5膽6腳:60元{:7_361:}

remember 发表于 2012-11-16 23:16:18

明天的六合彩我估兩條
3 13 24 38 43 48
1 11 22 32 41 43

我可能不買{:7_286:}

remember 发表于 2012-11-18 15:59:50

本帖最後由 remember 於 2012-11-18 16:01 編輯

明天的六合彩我估兩條
3 13 24 38 43 48
1 11 22 32 41 43

我可能不買{:7_286:}
remember 發表於 2012-11-16 23:16 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

無買就中
差D5個字
{:7_248:} {:7_248:}
页: [1]
查看完整版本: 13/11/2012 (星期二) 香港六合彩