hunghun101 发表于 2012-11-17 10:02:36

17/11/2012 (星期六) 香港六合彩

第三象推背圖丙寅 艮下乾上 遯                        http://tbt.firedale.com/Set2/03.gif                                讖曰:
日月當空 照臨下土
撲朔迷離 不文亦武
                頌曰:
參遍空王色相空 一朝重入帝王宮
遺枝撥盡根猶在 喔喔晨雞孰是雄
                金聖嘆:「此象主武曌當國,廢中宗於房州,殺唐宗室殆盡。先武氏削髮為尼,故有參遍空王之句。高宗廢後王氏而立之,故有喔喔晨雞孰是雄之兆。」

hunghun101 发表于 2012-11-17 10:06:28

出數:{:7_353:}

5膽:41.47.11.30.23.
5腳:6.46.17.36.1.

hunghun101 发表于 2012-11-18 18:24:46

本帖最後由 hunghun101 於 2012-11-18 18:26 編輯

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_07.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_24.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_43.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L112R1c
預測結果:

5膽:41.47.11.30.23.
5腳:6.46.17.36.1.

明天的六合彩我估兩條
3 13 24 38 43 48
1 11 22 32 41 43

remember 发表于 2012-11-18 20:50:33

{:7_342:}
页: [1]
查看完整版本: 17/11/2012 (星期六) 香港六合彩