hunghun101 发表于 2012-11-29 11:10:27

29/11/2012 (星期四) 香港六合彩

第八象推背圖辛未 坤下離上 晉                        http://tbt.firedale.com/Set2/08.gif                                讖曰:
攙槍血中土 破賊還為賊
朵朵李花飛 帝曰遷大吉
                頌曰:
天子蒙塵馬首東 居然三傑踞關中
孤軍一駐安社稷 內外能收手臂功
                金聖嘆:「此象主建中之亂,三人者李希烈、朱泚、李懷光也。李懷光以破朱泚功,為盧杞所忌,遂反,故曰破賊還為賊。三人先後犯闕,德宗乘輿播遷,賴李晟以孤軍收復京城,而社稷重安矣。」

hunghun101 发表于 2012-11-29 11:15:21

出數:34.41.22.42.12.11.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2012-11-29 11:17:45

你地有咩心水呀!唔好收埋貼上嚟參祥參祥…{:7_356:}

hunghun101 发表于 2012-11-30 17:45:13

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_13.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_32.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_34.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1chttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L112R1c
預測結果:

34.41.22.42.12.11.
页: [1]
查看完整版本: 29/11/2012 (星期四) 香港六合彩