hunghun101 发表于 2012-11-30 17:51:13

01/12/2012 (星期六) 香港六合彩

第四十七象推背圖庚戍 坎下乾上 訟                        http://tbt.firedale.com/Set2/47.gif                                讖曰:
偃武修文 紫薇星明
匹夫有責 一言為君
                頌曰:
無王無帝定乾坤 來自田間第一人
好把舊書多讀到 義言一齣見英明
                金聖嘆:「此象有賢君下士,豪傑來歸之兆,蓋輔助得人,而帝不居德,王不居功,蒸蒸然有無為而治之盛。此一治也。」

hunghun101 发表于 2012-11-30 17:52:24

出數:38.12.41.6.17.9.{:7_255:}

hunghun101 发表于 2012-11-30 17:53:15

估計頭獎基金

$42,000,000
{:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-12-1 10:26:44

今晚開彩啦!你諗左未呀…{:7_286:}

易彩缘 发表于 2012-12-1 18:04:21

:victory:25

jc88 发表于 2012-12-1 21:03:14

{:7_353:}   1,5,6,10,11,47,49

remember 发表于 2012-12-1 22:55:12

唔中

諗左36 38以為唔開{:7_344:}

hunghun101 发表于 2012-12-2 16:09:48

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_16.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_27.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_38.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=L112R1d
預測結果:

38.12.41.6.17.9.
1,5,6,10,11,47,49

hunghun101 发表于 2012-12-2 16:10:53

唔中

諗左36 38以為唔開{:7_344:}
remember 發表於 2012-12-1 22:55 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

明燈早d比呀…{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-12-2 16:11:22

頭獎無人中…{:7_361:}
页: [1]
查看完整版本: 01/12/2012 (星期六) 香港六合彩