hunghun101 发表于 2012-12-13 10:45:53

13/12/2012 (星期四) 香港六合彩

第四十五象推背圖戊申 坎下艮上 蒙                        http://tbt.firedale.com/Set2/45.gif                                讖曰:
有客西來 至東而止
木火金水 洗此大恥
                頌曰:
炎運巨集開世界同 金烏隱匿白洋中
從此不敢稱雄長 兵氣全消運已終
                金聖嘆:「此象於太平之世復見兵戎,當在海洋之上,自此之後,更臻盛世矣。」

hunghun101 发表于 2012-12-13 10:47:55

出數:46.10.4.7.29.40.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2012-12-14 15:46:21

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_09.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_29.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_42.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_14.gif?CV=L112R1d

預測結果:
46.10.4.7.29.40.

hunghun101 发表于 2012-12-14 15:46:46

頭獎又無人中…{:7_362:}
页: [1]
查看完整版本: 13/12/2012 (星期四) 香港六合彩