hunghun101 发表于 2012-12-14 15:49:49

15/12/2012 (星期六) 香港六合彩

公历:2012年12月14日15时49分   农历: 农历壬辰年(龙)十一月初二   
节气: 2012年12月7日2时32分大雪
年建:壬辰   月建:壬子    日建:己酉  时建:壬申
旬空:寅卯
   本卦 互卦变卦错卦综卦
风天小畜 火泽睽风泽中孚雷地豫天泽履
     ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄      ▄▄▄▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄      ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄      ▄▄▄▄▄x o ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄      ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄      ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄ ▄▄ ▄▄▄▄▄

hunghun101 发表于 2012-12-14 15:52:21

數字圖:

5  3  5
1  2  2

hunghun101 发表于 2012-12-14 15:55:24

出數:25.22.3.37.6.40.{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-12-17 09:56:31

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_18.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_21.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_33.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_41.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L112R1d

hunghun101 发表于 2012-12-17 09:57:07

頭獎又無人中呵…{:7_265:}
页: [1]
查看完整版本: 15/12/2012 (星期六) 香港六合彩