hunghun101 发表于 2012-12-20 16:08:07

20/12/2012 (星期四) 香港六合彩

第六象推背圖已巳 坤下艮上 剝                        http://tbt.firedale.com/Set2/06.gif                                讖曰:
非都是都 非皇是皇
陰霾既去 日月復光
                頌曰:
大幟巍巍樹兩京 輦輿今日又東行
乾坤再造人民樂 一二年來見太平
                金聖嘆:「此象主明皇還西京,至德二載九月,廣平王叔俶郭子儀收復西京,十月收復東京,安史之亂盡弭,十二月迎上皇還西京,故雲再造。」

hunghun101 发表于 2012-12-20 16:12:07

出數:36.12.10.2.9.45.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2012-12-21 10:29:34

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_04.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_25.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_34.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_49.gif?CV=L112R1d
預測結果:
36.12.10.2.9.45.

hunghun101 发表于 2012-12-21 10:30:09

頭獎無人中呀…{:7_362:}
页: [1]
查看完整版本: 20/12/2012 (星期四) 香港六合彩