hunghun101 发表于 2012-12-28 23:16:11

29/12/2012 (星期六) 香港六合彩

第十五象推背圖戊寅 離下震上 豐                        http://tbt.firedale.com/Set2/15.gif                                讖曰:
天有日月 地有山川
海內紛紛 父後子前
                頌曰:
戰事中原迄未休 幾人高枕臥金戈
寰中自有真天子 掃盡群妖見日頭
                金聖嘆:「此象主五代末造,割據者星羅棋布,惟吳越錢氏〈錢鏐四世〉稍圖治安,南唐李氏〈李昇三世〉略知文物,餘悉淫亂昏虐。大祖崛起,拯民水火。太袓小名香孩兒,手執帚著,掃除群雄也。」

hunghun101 发表于 2012-12-28 23:17:12

估計頭獎基金
$34,000,000http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/smilies/onion_emoticons/001.gif
                                                              

hunghun101 发表于 2012-12-28 23:22:12

出數:8.28.35.7.3.30.15.{:7_359:}

hunghun101 发表于 2012-12-28 23:23:07

大家快d嚟諗吓啦…{:7_352:}

jc88 发表于 2012-12-29 13:48:52

今日拎Hunghun兄的網名數字玩  {:7_286:}

1 + 0 + 1 = 2
1 - 0 - 1 = 0 = 49
1 * 0 *1 = 0 = 49
1 / 0 /1 = infinity = 49
101/49 = 餘 3
101 * 101 / 49 = 餘 9
10 + 1 = 11
10 * 1 = 10

得數 2, 3, 9, 10, 11, 49  {:4_128:}

咁既NO. 中唔中架  {:4_130:}

話之佢喇, 買10蚊玩吓  {:7_302:}

hunghun101 发表于 2012-12-30 20:01:26

今日拎Hunghun兄的網名數字玩  {:7_286:}

1 + 0 + 1 = 2
1 - 0 - 1 = 0 = 49
1 * 0 *1 = 0 = 49
1 / 0 /1 = infinity = 49
101/49 = 餘 3
101 * 101 / 49 = 餘 9
10 + 1 = 11
10 * 1 = 10

得數 2, 3, 9, 10, 11,  ...
jc88 發表於 2012-12-29 13:48 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

{:4_85:}

hunghun101 发表于 2012-12-30 20:03:24

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_09.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_33.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=L112R1d
預測結果:
2, 3, 9, 10, 11, 49  

hunghun101 发表于 2012-12-30 20:04:07

頭獎又無人中呀…{:7_321:}
页: [1]
查看完整版本: 29/12/2012 (星期六) 香港六合彩