hunghun101 发表于 2013-1-19 17:08:22

19/01/2013 (星期六) 香港六合彩

19/01/2013 (星期六) 香港六合彩

第六象推背圖已巳 坤下艮上 剝                http://tbt.firedale.com/Set2/06.gif                        讖曰:
非都是都 非皇是皇
陰霾既去 日月復光
                頌曰:
大幟巍巍樹兩京 輦輿今日又東行
乾坤再造人民樂 一二年來見太平
                金聖嘆:「此象主明皇還西京,至德二載九月,廣平王叔俶郭子儀收復西京,十月收復東京,安史之亂盡弭,十二月迎上皇還西京,故雲再造。」

hunghun101 发表于 2013-1-19 17:11:58

31.13.12.29.36.46.{:7_361:}

hunghun101 发表于 2013-1-19 22:42:20

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_19.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_21.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L112R1f
預測結果:
31.13.12.29.36.46.

hunghun101 发表于 2013-1-19 22:42:55

頭獎無人中呀…{:7_334:}
页: [1]
查看完整版本: 19/01/2013 (星期六) 香港六合彩