hunghun101 发表于 2013-1-22 10:17:03

22/01/2013 (星期二) 香港六合彩

22/01/2013 (星期二) 香港六合彩

第十六象推背圖已卯 離下坤上 明夷                http://tbt.firedale.com/Set2/16.gif                        讖曰:
天一生水 姿稟聖武
順天應人 無今無古
                頌曰:
納土姓錢並姓李 其餘相次朝天子
天將一統付真人 不殺人民更全嗣
                金聖嘆:「此象主宋太袓受禪汴都,天下大定,錢李二氏相率歸化,此一治也。」

hunghun101 发表于 2013-1-22 10:18:43

出數:1.16.21.35.7.48.{:7_359:}

hunghun101 发表于 2013-1-23 15:01:07

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_04.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_37.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L112R1f
預測結果:
1.16.21.35.7.48.

hunghun101 发表于 2013-1-23 15:01:35

頭獎無人中…{:7_359:}
页: [1]
查看完整版本: 22/01/2013 (星期二) 香港六合彩