hunghun101 发表于 2013-1-29 17:45:07

29/01/2013 (星期二) 香港六合彩

29/01/2013 (星期二) 香港六合彩
第四十三象推背圖丙午 巽下離上 鼎                http://tbt.firedale.com/Set2/43.gif                        讖曰:
君非君 臣非臣
始艱危 終克定
                頌曰:
黑兔走入青龍穴 欲盡不盡不可說
唯有外邊根樹上 三十年中子孫結
                金聖嘆:「此象疑前象女子亂國未終,君臣出狩,有一傑出之人為之底定,然必在三十年後。」

hunghun101 发表于 2013-1-29 17:50:26

出數:34.30.39.19.9.48.{:7_359:}
页: [1]
查看完整版本: 29/01/2013 (星期二) 香港六合彩