hunghun101 发表于 2013-2-2 17:01:39

03/02/2013 (星期日) 香港六合彩

03/02/2013 (星期日) 香港六合彩
第六十象推背圖癸亥 坤下兌上 萃                http://tbt.firedale.com/Set2/60.gif                        讖曰:
一陰一陽 無始無終
終者自終 始者自始
                頌曰:
茫茫天數此中求 世道興衰不自由
萬萬千千說不盡 不如推背去歸休
                金聖嘆:「一人在前,一人在後,有往無來,無獨有偶,以此殿圖,其寓意至深遠焉。無象之象勝於有象。我以不解解之,著者有知當亦許可。」

hunghun101 发表于 2013-2-2 17:03:46

出數:10.1.9.49.11.28.{:7_361:}

jc88 发表于 2013-2-2 21:01:27

今日用我的 Mobile no. 買六合彩  {:7_302:}  

計吓數先  {:4_128:}

5, 6, ,12, 16, 17, 39  {:7_275:}

買10蚊先  {:7_302:}

hunghun101 发表于 2013-2-4 16:08:57

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=L112R1f

預測結果:
5, 6, ,12, 16, 17, 39

hunghun101 发表于 2013-2-4 16:09:37

哇!頭貳獎都無人中…{:7_362:}
页: [1]
查看完整版本: 03/02/2013 (星期日) 香港六合彩