hunghun101 发表于 2013-2-23 14:53:35

23/02/2013 (星期六) 香港六合彩

23/02/2013 (星期六) 香港六合彩第五十二象推背圖乙卯 乾下坤上 泰                http://tbt.firedale.com/Set2/52.gif                        讖曰:
慧星乍見 不利東北
踽踽何之 瞻彼樂國
                頌曰:
欃槍一點現東方 吳楚依然有帝王
門外客來終不久 乾坤再造在角亢
                金聖嘆:「此象主東北被夷人所擾,有遷都南方之兆。角亢南極也。其後有明君出,驅逐外人,再度昇平。」

hunghun101 发表于 2013-2-23 14:56:56

20.3.13.26.9.39.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2013-2-24 14:31:51

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_19.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_35.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L112R1fhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_15.gif?CV=L112R1f

hunghun101 发表于 2013-2-24 14:32:35

頭、貳獎都無人中…{:7_321:}
页: [1]
查看完整版本: 23/02/2013 (星期六) 香港六合彩