hunghun101 发表于 2013-5-4 10:35:12

04/05/2013 (星期六) 香港六合彩

第三十四象推背圖丁酉 巽下巽上 巽                        http://tbt.firedale.com/Set2/34.gif                                讖曰:
頭有髮 衣怕白
太平時 王殺王
                頌曰:
太平又見血花飛 五色章成裏外衣
洪水滔天苗不秀 中原曾見夢全非
                金聖嘆:「證已往之事易,推未來之事難,然既證已往,似不得不推及將來。吾但願自此以後,吾所謂賓士者皆幸而中,吾所謂不賓士者幸而不中,而吾可告無罪矣。此象疑遭水災或兵戎與天災共見,此一亂也。」

hunghun101 发表于 2013-5-4 10:38:32

16.33.5.31.44.36.{:7_353:}

remember 发表于 2013-5-6 22:07:17

我買左1 11 12 29 39 45

好接近{:7_235:}

hunghun101 发表于 2013-5-7 18:46:54

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_29.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_44.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_49.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_33.gif?CV=L113R1d
預測結果:
16.33.5.31.44.36.
1 11 12 29 39 45

hunghun101 发表于 2013-5-7 18:47:40

我買左1 11 12 29 39 45

好接近{:7_235:}
remember 發表於 2013-5-6 22:07 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

再接再勵…{:7_359:}

hunghun101 发表于 2013-5-7 18:48:07

頭獎無人中…{:7_255:}
页: [1]
查看完整版本: 04/05/2013 (星期六) 香港六合彩