hunghun101 发表于 2013-5-18 10:01:25

19/05/2013 (星期日) 香港六合彩

第六十象推背圖癸亥 坤下兌上 萃                        http://tbt.firedale.com/Set2/60.gif                                讖曰:
一陰一陽 無始無終
終者自終 始者自始
                頌曰:
茫茫天數此中求 世道興衰不自由
萬萬千千說不盡 不如推背去歸休
                金聖嘆:「一人在前,一人在後,有往無來,無獨有偶,以此殿圖,其寓意至深遠焉。無象之象勝於有象。我以不解解之,著者有知當亦許可。」

hunghun101 发表于 2013-5-18 10:02:20

你諗到d咩呀…{:7_361:}

云云 发表于 2013-5-19 13:14:43

云云 发表于 2013-5-19 13:37:41

云云 发表于 2013-5-19 15:15:03

云云 发表于 2013-5-19 16:05:59

hunghun101 发表于 2013-5-19 17:27:56

你搵唔搵到咩好號碼呀…{:7_341:}

hunghun101 发表于 2013-5-19 17:30:12

特別號玄學直占一碼    42
漂泊平碼賺海幡 : 09.21.3345+14

今日信云云…{:7_361:}

hunghun101 发表于 2013-5-21 21:06:48

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_04.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_14.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_24.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_43.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_34.gif?CV=L113R1e

hunghun101 发表于 2013-5-21 21:07:14

頭獎無人中…{:7_265:}
页: [1]
查看完整版本: 19/05/2013 (星期日) 香港六合彩