hunghun101 发表于 2013-5-21 21:08:18

21/05/2013 (星期二) 香港六合彩

第八象推背圖辛未 坤下離上 晉                        http://tbt.firedale.com/Set2/08.gif                                讖曰:
攙槍血中土 破賊還為賊
朵朵李花飛 帝曰遷大吉
                頌曰:
天子蒙塵馬首東 居然三傑踞關中
孤軍一駐安社稷 內外能收手臂功
                金聖嘆:「此象主建中之亂,三人者李希烈、朱泚、李懷光也。李懷光以破朱泚功,為盧杞所忌,遂反,故曰破賊還為賊。三人先後犯闕,德宗乘輿播遷,賴李晟以孤軍收復京城,而社稷重安矣。」

hunghun101 发表于 2013-5-21 21:09:31

33.5.32.1.30.16.

hunghun101 发表于 2013-5-22 10:13:38

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_16.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_18.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ehttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L113R1e

hunghun101 发表于 2013-5-22 10:14:10

頭獎又無人中…{:7_323:}
页: [1]
查看完整版本: 21/05/2013 (星期二) 香港六合彩