wanhaokan 发表于 2013-6-29 16:54:11

29/06/2013 (星期六) 香港六合彩

六合彩試算參考
試算參考六碼
10.18.21.27.36.38

每支都是精算六彩最完美組合!請小心使用....   

祝大家中獎愉快!

云云 发表于 2013-6-29 19:18:45

hunghun101 发表于 2013-6-30 16:12:19

攪珠期數 : 13/075                                                                                         攪珠日期 : 29/06/2013(星期六)                                                                                        總投注額 : $47,433,065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_04.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_26.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_34.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_37.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ghttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_14.gif?CV=L113R1g

孟曉榮 发表于 2013-7-4 23:14:22

好文章!谢谢分享
页: [1]
查看完整版本: 29/06/2013 (星期六) 香港六合彩