hunghun101 发表于 2013-7-16 17:24:10

16/07/2013 (星期二) 暑期金多寶

暑期金多寶

估計頭獎基金

$50,000,000{:7_359:}

hunghun101 发表于 2013-7-16 17:25:20

第二十四象推背圖丁亥 兌下巽上 中孚                        http://tbt.firedale.com/Set2/24.gif                                讖曰:
山崖海邊 不帝亦仙
二九四八 於萬斯年
                頌曰:
十一卜人小月終 回天無力道俱窮
干戈四起疑無路 指點洪濤巨浪中
                金聖嘆:「此象主帝昺遷山,元令張弘範來攻,宋將張世傑兵潰,陸秀夫負帝赴海:宋室以亡。」

hunghun101 发表于 2013-7-16 17:31:06

第一組:23.11.18.13.28.4.{:7_361:}

第二組:15.3.18.5.7.28.{:7_321:}
第三組:10.38.33.36.28.3.{:7_359:}

云云 发表于 2013-7-16 17:32:07

云云 发表于 2013-7-16 17:36:50

云云 发表于 2013-7-16 17:38:31

云云 发表于 2013-7-16 17:41:44

云云 发表于 2013-7-16 17:43:26

云云 发表于 2013-7-16 17:44:13

云云 发表于 2013-7-16 17:56:00

云云 发表于 2013-7-16 17:59:00

hunghun101 发表于 2013-7-17 08:41:37

攪珠期數 : 13/081                                                                                         攪珠日期 : 16/07/2013(星期二)                                                                                        總投注額 : $93,496,029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_18.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_19.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_37.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_47.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_25.gif?CV=L113R1i
页: [1]
查看完整版本: 16/07/2013 (星期二) 暑期金多寶