hunghun101 发表于 2013-7-24 17:46:00

25/07/2013 (星期四) 香港六合彩

第四十五象推背圖戊申 坎下艮上 蒙                        http://tbt.firedale.com/Set2/45.gif                                讖曰:
有客西來 至東而止
木火金水 洗此大恥
                頌曰:
炎運巨集開世界同 金烏隱匿白洋中
從此不敢稱雄長 兵氣全消運已終
                金聖嘆:「此象於太平之世復見兵戎,當在海洋之上,自此之後,更臻盛世矣。」

hunghun101 发表于 2013-7-24 17:48:56

1.17.4.26.27.21.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2013-7-26 16:41:26

攪珠期數 : 13/085                                                                                         攪珠日期 : 25/07/2013(星期四)                                                                                        總投注額 : $32,854,469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_27.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_32.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_34.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_49.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=L113R1i
页: [1]
查看完整版本: 25/07/2013 (星期四) 香港六合彩