hunghun101 发表于 2013-7-26 18:16:32

27/07/2013 (星期六) 香港六合彩

第十六象推背圖已卯 離下坤上 明夷                        http://tbt.firedale.com/Set2/16.gif                                讖曰:
天一生水 姿稟聖武
順天應人 無今無古
                頌曰:
納土姓錢並姓李 其餘相次朝天子
天將一統付真人 不殺人民更全嗣
                金聖嘆:「此象主宋太袓受禪汴都,天下大定,錢李二氏相率歸化,此一治也。」

hunghun101 发表于 2013-7-26 18:17:25

15.7.42.24.48.14{:7_353:}

hunghun101 发表于 2013-7-30 16:46:11

攪珠期數 : 13/086                                                                                         攪珠日期 : 27/07/2013(星期六)                                                                                        總投注額 : $31,218,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_01.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_07.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_21.gif?CV=L113R1i
页: [1]
查看完整版本: 27/07/2013 (星期六) 香港六合彩