hunghun101 发表于 2013-8-1 18:48:26

01/08/2013 (星期四) 香港六合彩

第四十八象推背圖辛亥 離下乾上 同人                        http://tbt.firedale.com/Set2/48.gif                                讖曰:
卯午之間 厥象維離
八牛牽動 雍雍熙熙
                頌曰:
水火既濟人民吉 手持金戈不殺賊
五十年中一將臣 青青草自田間出
                金聖嘆:「此象疑一朱姓與一苗姓爭朝綱,而朱姓有以德服人之化,龍蛇相鬥,想在辰巳之年,其建都或在南方。」

hunghun101 发表于 2013-8-1 18:49:29

33.29.23.2.49.46.{:7_353:}

hunghun101 发表于 2013-8-2 10:16:06

攪珠期數 : 13/088                                                                                         攪珠日期 : 01/08/2013(星期四)                                                                                        總投注額 : $40,301,356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_08.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_10.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_19.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_20.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_22.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_42.gif?CV=L113R1i
页: [1]
查看完整版本: 01/08/2013 (星期四) 香港六合彩