hunghun101 发表于 2013-8-3 19:09:16

03/08/2013 (星期六) 香港六合彩

第八象推背圖辛未 坤下離上 晉                        http://tbt.firedale.com/Set2/08.gif                                讖曰:
攙槍血中土 破賊還為賊
朵朵李花飛 帝曰遷大吉
                頌曰:
天子蒙塵馬首東 居然三傑踞關中
孤軍一駐安社稷 內外能收手臂功
                金聖嘆:「此象主建中之亂,三人者李希烈、朱泚、李懷光也。李懷光以破朱泚功,為盧杞所忌,遂反,故曰破賊還為賊。三人先後犯闕,德宗乘輿播遷,賴李晟以孤軍收復京城,而社稷重安矣。」

hunghun101 发表于 2013-8-3 19:11:52

43.3.9.25.20.33.{:7_255:}

hunghun101 发表于 2013-8-4 11:10:52

攪珠期數 : 13/089                                                                                         攪珠日期 : 03/08/2013(星期六)                                                                                        總投注額 : $37,208,568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_06.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_12.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_23.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_38.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_39.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L113R1ihttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L113R1i
页: [1]
查看完整版本: 03/08/2013 (星期六) 香港六合彩