hunghun101 发表于 2013-8-20 09:38:51

20/08/2013 (星期二) 香港六合彩

第三十八象推背圖辛丑 震下離上 噬嗑                        http://tbt.firedale.com/Set2/38.gif                                讖曰:
門外一鹿 群雄爭逐
劫及鳶魚 水深火熱
                頌曰:
火運開時禍蔓延 萬人後死萬人生
海波能使江河濁 境外何殊在目前
                金聖嘆:「此象兵禍起於門外有延及門內之兆。」

hunghun101 发表于 2013-8-20 09:40:17

6.24.10.13.8.37.{:7_353:}

Chinese 发表于 2013-8-21 00:56:22

好深, 唔知點計呢..

hunghun101 发表于 2013-8-21 17:19:22

好深, 唔知點計呢..
Chinese 發表於 2013-8-21 00:56 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

點計唔緊要!最緊要係大家一齊玩…{:7_359:}

hunghun101 发表于 2013-8-21 17:19:55

攪珠期數 : 13/096                                                                                         攪珠日期 : 20/08/2013(星期二)                                                                                        總投注額 : $80,103,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_13.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_14.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_15.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_31.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_46.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_48.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=L114R1dhttp://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_36.gif?CV=L114R1d

hunghun101 发表于 2013-8-21 17:21:21

哇哇!頭獎又無人中…{:7_361:}
页: [1]
查看完整版本: 20/08/2013 (星期二) 香港六合彩